Jak oznajmić, że nie będziemy na ślubie i weselu

Osoby zaproszone na ślub i wesele, szczególnie te, które należą do osób najbliższych młodej parze, mają obowiązek być obecne na ślubie i weselu. Może jednak oczywiście, takie jest życie, pojawić się przeszkoda uniemożliwiająca im przybycie. Są wtedy zobowiązane do podjęcia dwóch kroków.

Pierwszy:
Wysyłają odpowiednio wcześniej list informujący o tym, ze nie przybędą (na tyle wcześniej, by zapraszający nie brali ich pod uwagę – nie ponosili kosztów ich pobytu na weselu – zamówienie potraw i napojów na jedną osobę i kosztów noclegu).
Treść tego listu powinna być mniej więcej taka:
„Z wielką przykrością zawiadamiam, że niestety z przyczyn ode mnie całkowicie niezależnych nie będę mogła być obecna na ślubie i weselu”. (nie musimy się tłumaczyć ponieważ te przyczyny mogą być takie, że niemożliwe jest ich ujawnienie).

Drugi:
Wysłanie telegramu (lub listu) z życzeniami tak, by dotarł przed samym ślubem ( telegram ten czy list powinien zostać odczytany głośno przed rozpoczęciem wesela.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że od 01.04.2019 Idea Puzzel Catering Sp.z o.o. jest nowym właścicielem obiektu Dworek Belweder. Wszystkie podpisane już umowy na imprezy okolicznościowe, będą kontynuowane na ustalonych warunkach, ze zmienionym jedynie Wykonawcą usługi. Odpowiednie aneksy do podpisanych już umów, przygotujemy w najbliższym czasie. Nowa marka Dworek Różany Puzzel, rozpocznie oficjalne działanie od 10.05.2019, nazwa Dworek Belweder, pozostaje niezmieniona do końca miesiąca kwietnia.
Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa uroczystości były zorganizowane na jak najwyższym poziomie, kontynuując tym samym doskonałą tradycję tego wyjątkowego miejsca.