Koszty pobytu gości

Często niejasne jest która ze stron pokrywa koszty pobytu gości. Może też pojawić się takie rozwiązanie, że goście sami je pokrywają. Obowiązkiem organizatorów wesela (a więc jednej z rodzin lub państwa młodych) jest pokrycie kosztów pobytu świadków. W pozostałych wypadkach można przyjąć jedną z poniższych opcji:

– rodziny pokrywają na pół koszty pobytu wszystkich gości;
– każda rodzina pokrywa koszty pobytu „swoich” gości;
– każda rodzina pokrywa tylko koszty pobytu wybranych gości, a pozostali goście pokrywają sami koszty swojego pobytu;
– wszyscy goście pokrywają sami koszty swojego pobytu. Gości, którzy mają pokryć koszty swojego pobytu należy o tym poinformować w zaproszeniu używając np. takiej formuły: „Jeżeli zamierzają państwo przenocować noclegi można zamówić i uzyskać za specjalną ulgową opłatą do dnia… w następujących hotelach”.