Świadkowie

Jednym z pierwszych kroków, jakie należy przedsięwziąć w ramach przygotowań do ślubu jest dobór świadków. Osoby wybrane na świadków muszą sobie zdawać sprawę, ze swojej roli i obowiązków. W związku z tym, że nie zawsze wymaga się od świadków spełniania wszystkich ich tradycyjnych obowiązków należy te kwestie precyzyjnie ustalić.

Świadkowie spełniają rolę mistrzów ceremonii. Nie wolno im w związku z tym spożywać alkoholu podczas wesela. Świadkami może być dwóch mężczyzn lub mężczyzna (drużba) i kobieta (druhna). Dawniej było w zwyczaju, że świadków było więcej (4, 6 osób). Jeżeli świadkami jest dwóch mężczyzn obowiązki spoczywające na nich dzielone są po połowie. Jeżeli są nimi mężczyzna i kobieta obowiązki spoczywają w przeważającej mierze na mężczyźnie. Obowiązki te są następujące: