Zaproszenia i zawiadomienia

  1. Zawiadomienia

Zawiadomienia o ślubie wysyłamy do wybranych przez siebie osób, wobec których nie mamy zobowiązań rodzinnych ani towarzyskich. Zawiadomienia należy rozesłać w kilka dni po ślubie.
Obok listy gości musimy również ustalić listę osób, które wypadałoby zawiadomić o tym ślubie. Zawiadamiamy zaś wszystkie te osoby nam znane, których nie zaprosiliśmy na ślub. Krąg tych osób może być w miarę wąski (typujemy tych, których znamy „lepiej”) lub bardzo szeroki (miejmy świadomość tego, że takie zawiadomienie jest nie tylko grzecznością, ale również dowodem pewnej kultury, życzliwości i pamięci). Forma zawiadomień jest dowolna. Najlepiej jednak chyba, gdy powiela formę zaproszeń.

  1. Kiedy przekazać zaproszenia

Przynajmniej trzy tygodnie przed ślubem.Wielu jednak zapracowanym osobom, na których obecności bardzo nam zależy warto przekazać zaproszenie kilka miesięcy wcześniej.

  1. Forma zaproszeń

Obecnie forma zaproszeń jest najczęściej taka, że na ślub zapraszają narzeczeni. Nie jest to zgodne z zasadami savoir vivre i tradycją. Może też powodować przykrość rodzicom obojga, którzy włożyli wiele pracy i serca w przygotowania do ślubu i wesela (to oni w znacznej mierze są organizatorami) i są ważnymi osobami w tych uroczystościach. Podręczniki savoir vivre, tak polskie jak i obcojęzyczne sugerują zatem, by na zaproszeniach widniały imiona i nazwiska rodziców panny młodej i pana młodego.

Jeżeli któreś z rodziców nie żyje przy jego nazwisku umieszcza się krzyżyk. Jeżeli rodzice są w separacji czy rozwiedzieni nie ma to wpływu na formę zaproszenia.

Dopuszcza się kilka wersji takich zaproszeń.

W pierwszej wersji imiona i nazwiska rodziców panny młodej umieszczone są u góry zaproszenia po prawej stronie, a imiona i nazwiska rodziców pana młodego umieszczone są u góry zaproszenia po lewej stronie. Pod nazwiskami rodziców pojawia się formuła typu „Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na ślub naszych dzieci”, a pod nią w środku zaproszenia imiona (bez nazwisk) panny młodej (po lewej) i pana młodego (po prawej). Poniżej wszystkie pozostałe informacje, a na samym dole nazwa miasta, miesiąc i rok, w których odbędzie się ślub.

W drugiej wersji imiona i nazwiska rodziców umieszcza się pod imionami młodych.

Trzecia wersja jest wersją bardzo unowocześnioną i wychodzącą naprzeciw przyjętym współcześnie obyczajom. Nazwijmy ją wersja dopuszczalną. W jej ramach pojawia się następująca formuła: „….odbędzie się nasz ślub, na który serdecznie wraz z naszymi Rodzicami zapraszamy.” Po tej formule pojawia się imię i nazwisko panny młodej, a pod nim imię i nazwisko panna młodego.

Forma graficzna zaproszeń powinna być elegancka. Powinny być zatem skromne, na białym papierze najwyższej jakości (np. czerpanym), czarnym drukiem, prostą czcionką, bez żadnych ozdobników, rysunków, cytatów itp.

  1. Sposób przekazywania zaproszeń

Najbardziej elegancką, uroczystą i wyrażającą największy szacunek dla zapraszanych formą przekazania zaproszenia jest wręczenie go osobiste przez obojga narzeczonych. Formę tę uznaje się za obowiązującą w stosunku do najbliższej rodziny i przyjaciół. Młodzi składając po kolei wybranym osobom wizyty, w ramach których wręczają zaproszenia powinni precyzyjnie ustalić kolejność tych wizyt według zasad obowiązującej w ramach savoir vivre precedencji (kolejność ta będzie odpowiadać kolejności usadzania gości przy stole weselnym – należy ją więc ustalić faktycznie już przed wręczaniem zaproszeń). Państwo młodzi wręczają zaproszenia osobiście również wszystkim tym osobom, które zapraszają i na ślub i na wesele. Jeżeli znajdą się osoby, którym narzeczeni powinni wręczyć zaproszenia osobiście, ale osoby te mieszkają w oddalonych miejscowościach (lub z innych powodów nie ma możliwości osobistego kontaktu z nimi) przesyła się im pocztą zaproszenie na ślub dołączając do niego odręczny list zawierający zaproszenie na wesele. Osobom zaproszonym tylko na ślub przesyła się zaproszenie pocztą.

  1. Czy zapraszając koleżankę ze szkoły powinnismy zaprosić również jej męża

Na ślub zapraszamy zawsze pary. Jeśli nie znamy imienia czy nazwiska męża koleżanki na zaproszeniu piszemy „z osobą towarzyszącą” lub “wraz z małżonkiem”. Jeśli imię i nazwisko znamy piszemy np. „Krystyna i Jan Kowalscy”.

  1. Czy zapraszając na ślub przełożonego piszemy na zaproszeniu jego funkcję?

W wypadku zaproszenia naszych przełożonych z pracy postępujemy tak jak ze wszystkim, piszemy tylko imię i nazwisko. Ślub jest wydarzeniem prywatnym i wszystkie osoby zapraszamy prywatnie jako te osoby, a nie jako kierowników, dyrektorów itp.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że od 01.04.2019 Idea Puzzel Catering Sp.z o.o. jest nowym właścicielem obiektu Dworek Belweder. Wszystkie podpisane już umowy na imprezy okolicznościowe, będą kontynuowane na ustalonych warunkach, ze zmienionym jedynie Wykonawcą usługi. Odpowiednie aneksy do podpisanych już umów, przygotujemy w najbliższym czasie. Nowa marka Dworek Różany Puzzel, rozpocznie oficjalne działanie od 10.05.2019, nazwa Dworek Belweder, pozostaje niezmieniona do końca miesiąca kwietnia.
Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa uroczystości były zorganizowane na jak najwyższym poziomie, kontynuując tym samym doskonałą tradycję tego wyjątkowego miejsca.